Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
61%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
84%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 8
MahJong Ways
RTP por minuto
91%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
73%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 4
Ganesha Fortune
RTP por minuto
70%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
93%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 2
Alchemy Gold
RTP por minuto
79%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
71%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 1
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
94%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
74%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 1
Emperos Favcur
RTP por minuto
63%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
93%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 7
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
91%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
89%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 9
Luky Neko
RTP por minuto
65%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
96%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 1
Bikini Paradise
RTP por minuto
65%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
71%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
52%
MINUTO: 3
Fortune Ox
RTP por minuto
71%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
74%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 4
Dragon Legend
RTP por minuto
98%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
76%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 0
Super Market Spree
RTP por minuto
63%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
90%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 9
Queen of Bounty
RTP por minuto
68%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
78%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 1
Circus Delight
RTP por minuto
63%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
96%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 7
Gem Saviour
RTP por minuto
60%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
98%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 2
Dragon Hatch
RTP por minuto
70%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
92%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 1
Wild Bandito
RTP por minuto
69%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
90%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 1
Fortune Rabbit
RTP por minuto
89%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
90%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 5
Opera Dynadty
RTP por minuto
85%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
70%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 0
Shaolin Soccer
RTP por minuto
92%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
84%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 8
Reel Love
RTP por minuto
96%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
74%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 4
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
63%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
82%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 4
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
89%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
84%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 6
Butterfly Blosson
RTP por minuto
74%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
80%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 5
Ways of he Qilin
RTP por minuto
90%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
80%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 2
Lucky Piggy
RTP por minuto
93%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
78%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 5
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
68%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
88%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 4
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
73%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
68%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 5
Rooster Rumble
RTP por minuto
65%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
89%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 9
Battleground Royale
RTP por minuto
74%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
93%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 9
Emoji Riches
RTP por minuto
70%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
71%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 5
Treasures of Astec
RTP por minuto
98%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
70%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 1
Hip Hop Panda
RTP por minuto
86%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
68%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 7
Galactic Gems
RTP por minuto
77%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
85%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 7
Win Win Won
RTP por minuto
62%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
90%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 0
Crypto Gold
RTP por minuto
81%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
69%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 4
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
97%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
67%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 5
Wild Fireworks
RTP por minuto
97%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
78%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 9
Legend of Perseus
RTP por minuto
92%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
69%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 3
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
71%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
68%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 3
Book of Gold
RTP por minuto
92%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
68%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 9
Spirited Wonders
RTP por minuto
66%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
67%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 1
3 Monkeys
RTP por minuto
80%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
79%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 7
journey of the Wealth
RTP por minuto
82%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
81%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 4
Mask Carnival
RTP por minuto
74%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
96%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 1
Wild Coaster
RTP por minuto
79%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
83%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 1
Majestic Treasures
RTP por minuto
92%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
94%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 0
Cocktails Nights
RTP por minuto
82%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
70%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 7
Vampires Charm
RTP por minuto
69%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
94%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 2
Flirting Scholar
RTP por minuto
65%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
72%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 1
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
70%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
72%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 5
Jungle Delight
RTP por minuto
68%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
98%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 8
Dreams of Macau
RTP por minuto
99%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
87%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 9
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
64%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
98%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 6
Phoenix Rises
RTP por minuto
62%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
72%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 5
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
84%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
75%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 5
Muay Thai
RTP por minuto
86%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
70%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 7
Oriental Prosperity
RTP por minuto
66%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
83%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 0
Garuda Gems
RTP por minuto
63%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
71%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 3
Legends of Houyi
RTP por minuto
96%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
94%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 9
Song Kran Splash
RTP por minuto
65%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
92%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 8
Caishen Wins
RTP por minuto
89%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
87%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 4
Rave Party Fever
RTP por minuto
84%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
97%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 1
Ganesha Gold
RTP por minuto
63%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
82%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 6
Bali Vacation
RTP por minuto
65%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
92%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 0
Double Fortune
RTP por minuto
90%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
73%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 4
Happy Taxi
RTP por minuto
75%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
70%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 6
Heist Stake
RTP por minuto
97%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
94%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 8
The Great Ice Scape
RTP por minuto
79%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
91%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 9
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
96%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
79%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 9
Rise of Apollo
RTP por minuto
74%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
77%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 0
MrHallowin
RTP por minuto
67%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
81%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 0
The Queens Banket
RTP por minuto
95%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
73%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 7
Farm Invaders
RTP por minuto
95%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
70%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
50%
MINUTO: 0
Fortune Mouse
RTP por minuto
98%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
74%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 5
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
74%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
95%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 9
Midas Fortune
RTP por minuto
71%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
78%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 4
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
62%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
82%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 8
Wizdon Wonders
RTP por minuto
62%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
85%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 5
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
73%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
74%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 2
Thai River Wonders
RTP por minuto
63%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
76%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 2
Candy Bonanza
RTP por minuto
72%
Aposta minima
70%
Aposta maxima
79%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 2
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
91%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 9
Candy Brust
RTP por minuto
71%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
79%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 0
Totem Wonders
RTP por minuto
67%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
96%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 9
Buffalo Win
RTP por minuto
74%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
97%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 7
Mermaid Riches
RTP por minuto
91%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
81%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 9
Plship Frenzy
RTP por minuto
88%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
68%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 6
Tree of Fortune
RTP por minuto
69%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
67%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 3
Sushi Oishi
RTP por minuto
68%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
92%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 8
Piggy Gold
RTP por minuto
61%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
85%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
58%
MINUTO: 4
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
99%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
93%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 4
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
64%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
94%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 8
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
77%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
79%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 5
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
90%
Aposta minima
96%
Aposta maxima
70%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 2
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
72%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 3
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
72%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
74%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 7
Speed Winner
RTP por minuto
72%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
95%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 6
Fortune Tiger
RTP por minuto
96%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
96%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 0
Legendary Monkey King
RTP por minuto
92%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
76%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 3
MahJong Ways 2
RTP por minuto
80%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
67%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 7
Groundhog Harvest
RTP por minuto
97%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
69%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 0
Diner Delights
RTP por minuto
82%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
69%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
75%
MINUTO: 6
Captains Bounty
RTP por minuto
97%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
70%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 9
Santas Gift Rush
RTP por minuto
84%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
89%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 1
Leprechaun Riches
RTP por minuto
61%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
76%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 4
Fortune Gods
RTP por minuto
84%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
87%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 1
Prosperity Lion
RTP por minuto
72%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
49%
Media diaria
54%
RPT Oficial da PP
67%
MINUTO: 8
Money House
RTP por minuto
70%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
66%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PP
75%
MINUTO: 4
Money money money
RTP por minuto
70%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
82%
Media diaria
53%
RPT Oficial da PP
78%
MINUTO: 4
Gold Paty
RTP por minuto
82%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
88%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PP
84%
MINUTO: 8
Sweet Bonanza
RTP por minuto
77%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
98%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PP
68%
MINUTO: 8
Big Bass Splash
RTP por minuto
67%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
73%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PP
65%
MINUTO: 8
Gates of Ol;ympus
Pop Pop Candy: Como o Jogo Influencia as Tendências das Apostas Online
Descubra como Pop Pop Candy e jogos similares estão moldando as tendências de apostas online, explorando seus impactos psicológicos e éticos na era digital.
Experiência de Usuário em Gold Party: O Que Jogadores Precisam Saber
Gold Party destaca-se pelo design intuitivo, acessibilidade em várias plataformas, tutorial interativo, ampla variedade de jogos, recursos sociais e fortes inc
A Arte das Apostas no Book of Keno Online
Explorando estratégias e dicas para maximizar a experiência e ganhos no Keno online, combinando sorte, técnica e psicologia das apostas.
Entre Mitos e Ganhos: A Popularidade do Jogo Medusa nas Apostas Online
Explorando a popularidade do jogo Medusa nas apostas online, destacando sua temática mitológica, gráficos interessantes, mecânicas de jogo envolventes e dic
Apostas Online e Gem Saviour Conquest: Uma Jornada no Mundo das Slots Virtuais
O artigo destaca a popularidade das apostas online, com foco nas slots virtuais, exemplificado pelo jogo "Gem Saviour Conquest", que combina simplicidade, diver
Touchscreen e Apostas Online: Uma Nova Era para os Jogadores Móveis
A integração das telas touchscreen em dispositivos móveis revolucionou as apostas online, tornando-as mais intuitivas e acessíveis, mas exige forte seguran
A Era do Acesso Instantâneo: O Impacto dos Jogos de Aposta Online
O artigo discute o impacto dos jogos de aposta online na era do acesso instantâneo, abordando benefícios e desafios, destacando a importância da regulamenta
Do Console ao Celular: A Revolução dos Jogos Mobile
Os jogos mobile evoluíram de passatempos simples para um setor altamente lucrativo, impulsionado pela acessibilidade, diversidade de gêneros e inovações tec
Confiabilidade em Foco: Abordagens para Segurança em Apostas Móveis
Segurança em apostas móveis: priorizando a confiabilidade, medidas essenciais são exploradas para garantir transações seguras e justas.
Avaliação da Jogabilidade e Experiência em Dispositivos Móveis nos Jogos de Apostas Online
Exploramos a experiência de jogar apostas online via dispositivos móveis, abordando acessibilidade, interface, segurança e inovações tecnológicas.
O Futuro na Palma da Mão: Acesso Otimizado aos Sites de Cassino para Dispositivos Móveis
Explorando o impacto da tecnologia móvel nos cassinos online, destacando benefícios, desafios, segurança dos dados e inovações futuras.
O Impacto dos Aplicativos de Cassino Móvel na Indústria do Jogo
Entenda como os aplicativos de cassino móvel estão se transformando na indústria do jogo. Conveniência, acessibilidade e uma variedade de jogos na ponta dos
RTP por minuto
75%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
85%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
81%
MINUTO: 9
Kong
RTP por minuto
87%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
65%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
84%
MINUTO: 4
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
82%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
66%
Media diaria
56%
RPT Oficial da JDB
82%
MINUTO: 1
GoLaiFu
RTP por minuto
59%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
98%
Media diaria
55%
RPT Oficial da JDB
79%
MINUTO: 2
EgyptTreasure
RTP por minuto
73%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
71%
Media diaria
60%
RPT Oficial da JDB
92%
MINUTO: 2
GoldenDisco
RTP por minuto
79%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
90%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 9
Four Treasures
RTP por minuto
59%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
98%
Media diaria
59%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 3
Cash Man
RTP por minuto
87%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
88%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
79%
MINUTO: 4
Coffeeholics
RTP por minuto
79%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
89%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
96%
MINUTO: 1
Crazy Scientist
RTP por minuto
93%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
75%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 6
Banana Saga
RTP por minuto
57%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
70%
Media diaria
76%
RPT Oficial da JDB
97%
MINUTO: 6
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
92%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
87%
Media diaria
73%
RPT Oficial da JDB
70%
MINUTO: 8
BigThreeDragons
RTP por minuto
90%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
86%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 4
Dragon King
RTP por minuto
74%
Aposta minima
53%
Aposta maxima
76%
Media diaria
60%
RPT Oficial da JDB
80%
MINUTO: 7
Formosa Bear
RTP por minuto
94%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
71%
Media diaria
59%
RPT Oficial da JDB
79%
MINUTO: 9
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
74%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
82%
Media diaria
66%
RPT Oficial da JDB
91%
MINUTO: 3
Fortune Neko
RTP por minuto
69%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
66%
Media diaria
56%
RPT Oficial da JDB
87%
MINUTO: 5
FortuneHorse
RTP por minuto
68%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
88%
Media diaria
71%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 8
Crystal Realm
RTP por minuto
72%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
96%
Media diaria
64%
RPT Oficial da JDB
81%
MINUTO: 5
Fortune Treasure
RTP por minuto
70%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
78%
Media diaria
75%
RPT Oficial da JDB
77%
MINUTO: 7
Fa Da Cai
RTP por minuto
60%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
68%
Media diaria
60%
RPT Oficial da JDB
99%
MINUTO: 1
Billionaire
RTP por minuto
60%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
79%
Media diaria
76%
RPT Oficial da JDB
77%
MINUTO: 1
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
95%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
90%
Media diaria
73%
RPT Oficial da JDB
73%
MINUTO: 0
Candy Land
RTP por minuto
93%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
51%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
65%
MINUTO: 7
Fa Fa Fa
RTP por minuto
88%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
88%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
66%
MINUTO: 9
God Of Martial
RTP por minuto
58%
Aposta minima
100%
Aposta maxima
54%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
91%
MINUTO: 4
Bubble Beauty
RTP por minuto
61%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
67%
Media diaria
76%
RPT Oficial da Jili
91%
MINUTO: 8
Golden Joker
RTP por minuto
62%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
75%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
94%
MINUTO: 7
Crazy Hunter
RTP por minuto
79%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
91%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
70%
MINUTO: 0
Boxing King
RTP por minuto
52%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
86%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
76%
MINUTO: 5
Chin Shi Huang
RTP por minuto
91%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
59%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
81%
MINUTO: 9
JILI CAISHEN
RTP por minuto
75%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
77%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
73%
MINUTO: 4
Bubble Beauty
RTP por minuto
56%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
72%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
97%
MINUTO: 3
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
58%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
77%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
86%
MINUTO: 0
Bubble Beauty
RTP por minuto
94%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
55%
Media diaria
66%
RPT Oficial da Jili
99%
MINUTO: 8
Fortune Gems
RTP por minuto
79%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
62%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
90%
MINUTO: 3
Gold Rush
RTP por minuto
84%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
52%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
95%
MINUTO: 4
Bone Fortune
RTP por minuto
54%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
52%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
80%
MINUTO: 7
Golden Queen
RTP por minuto
85%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
74%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 4
Jungle King
RTP por minuto
86%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
63%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
88%
MINUTO: 4
Bonus Hunter
RTP por minuto
53%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
95%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
62%
MINUTO: 5
Crazy777
RTP por minuto
63%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
91%
Media diaria
67%
RPT Oficial da Jili
98%
MINUTO: 5
Fengshen
RTP por minuto
94%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
58%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
97%
MINUTO: 9
Golden Empire
RTP por minuto
50%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
87%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
74%
MINUTO: 4
Dragon Treasure
RTP por minuto
69%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
69%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
65%
MINUTO: 5
Bubble Beauty
RTP por minuto
52%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
83%
Media diaria
77%
RPT Oficial da Jili
63%
MINUTO: 4
Fortune Tree